Svenska

Bahasa

Skola - Sekolah

Masa depan masyarakat berdasarkan sistem pendidikan yang baik

bok

buku

anteckningsbok

buku catatan

penna

pena

suddgummi

penghapus

väska

tas

klass

kelas

lektion

pelajaran

prov

ujian

skrivning

menulis

läsning

membaca

utvärdering

evaluasi

elev

murid

lärare

guru

assistent

asisten

grundskola

sekolah dasar

gymnasium

sekolah menengah

vuxenutbildning

pendidikan kesetaraan

universitet

universitas

inträdesprov

ujian masuk

examen

gelar

forskning

penelitian

matsal

kantin

bibliotek

perpustakaan

spel

permainan

leksak

mainan

förskola

pusat penitipan anak

ämnen

Mata pelajaran

matematik

matematika

fysik

fisika

kemi

kimia

biologi

biologi

geografi

geografi

psykologi

psikologi

historia

sejarah

naturvetenskap

sains

idrott

pendidikan jasmani

 1. Skola

  Sekolah

 2. Vilken tid går du till skolan?

  Pukul berapa kamu ke sekolah?

 3. Vi börjar oftast klockan sju.

  Biasanya mulai pukul tujuh.

 4. När är nästa prov?

  Kapan ujian selanjutnya?

 5. Nästa prov är efter två veckor.

  Ujian selanjutnya masih dua minggu lagi.

 6. Hur ser utbildningssystemet ut i Finland?

  Bagaimana sistem pendidikan di Finlandia?

 7. Utbildningssystemet i Finland är ett av de bästa i världen.

  Sistem pendidikan di Finlandia merupakan sistem terbaik di dunia.

 8. Ämnen

  Mata Pelajaran

 9. Vad studerar du?

  Apa yang kamu pelajari?

 10. Jag studerar matematik.

  Saya belajar matematika.

 11. Föredrar du fysik eller kemi?

  Apakah kamu lebih suka fisika atau kimia?

 12. Jag gillar naturvetenskap, men föredrar kemi.

  Saya suka sains tetapi saya lebih suka kimia.