Svenska

Italiano

Regering - Governo

Citizens rely on a good management structure promised by leaders

Hide Image

president

presidente

parlament

parlamento

departement

ministro

vice

deputato

majoritet

maggioranza

minoritet

minoranza

opposition

opposizione

styrelse

consiglio

ambassad

ambasciata

byrå

agenzia

kontor

ufficio

val

elezione

myndigheterna

autorità

organisation

organizzazione

förening

associazione

statsråd

consiglio comunale

politik

politica

makt

potere

administrering

amministrazione

regel

regola

lag

legge

stat

stato

fack

unione

förordning

regolamento

övervakning

supervisione

fest

partito

armé

esercito

säkerhet

sicurezza

vägledning

guida

grund

fondazione

  1. Regering

  2. Arbetar du för regeringen?

  3. Ja, jag är anställd av regeringen.

  4. Vilken typ av tjänster erbjuder din stad?

  5. Alla tjänster som erbjuds av staden finns på den officiella webbplatsen.

  6. Vet du var kan jag hitta ambassadtjänster?

  7. Jag ger dig numren så att du kan kontakta dem.

  8. När hålls nästa val i ditt land?

  9. De kommer att hållas nästa vår.