Svenska

Italiano

Länder - Paesi

Travelling around the world helps you to better understand life

Hide Image

Albanien

Albania

Bangladesh

Bangladesh

Kina

Cina

Danmark

Danimarca

Frankrike

Francia

Finland

Finlandia

Tyskland

Germania

Iran

Iran

Italien

Italia

Norge

Norvegia

Polen

Polonia

Portugal

Portogallo

Ryssland

Russia

Sverige

Svezia

Serbien

Serbia

Somalia

Somalia

Spanien

Spagna

Thailand

Tailandia

Turkiet

Turchia

Vietnam

Vietnam

  1. Länder

  2. Vilket är världens största land?

  3. Världens största land är Ryssland.

  4. Vilken är den största staden i USA?

  5. Den största och mest besökta staden i USA är New York City.