Svenska

Italiano

Hälsa - Salute

Take care of yourself and the people you love most

sjukhus

ospedale

hälsocenter

poliambulatorio

första hjälpen

pronto soccorso

nödsituation

emergenza

ambulans

ambulanza

sjuksköterska

infermiera

läkare

dottore

smärta

dolore

feber

febbre

influensa

influenza

sjuk

malato

sjukdom

malattia

infektion

infezione

skada

infortunio

huvudvärk

mal di testa

vård

cura

välfärd

assistenza sociale

laboratorium

laboratorio

vaccination

vaccinazione

läkemedel

medicinale

recept

prescrizione

läkarintyg

certificato medico

apotek

farmacia

kirurgisk operation

operazione chirurgica

arbetskraft

manodopera

olycka

incidente

cancer

cancro

död

morte

återhämtning

guarigione

hälsoförsäkring

assicurazione medica

 1. Hälsa

 2. Hur mår du?

 3. Jag känner smärta.

 4. Har du feber?

 5. Nej, jag har huvudvärk.

 6. Kan du ringa en ambulans?

 7. Ambulans kommer snart.

 8. Har du mätt ditt blodtryck?

 9. Ja, mitt blodtryck är normalt.

 10. Täcker min sjukförsäkring terapi?

 11. Jag är inte säker på det, jag skulle fråga försäkringsbolaget.