Svenska

Nederlands

Formulär - Vormen

Vul een aanvraagformulier in met de juiste gegevens.

Ansökan

aanvraag

Förnamn

voornaam

Efternamn

achternaam

Födelsedag

verjaardag

Plats

plaats

Datum

datum

Medborgarskap

nationaliteit

Kommun

gemeente

Manlig

mannelijk

Kvinna

vrouwelijk

Enda

alleenstaand

Gift

gehuwd

Skild

gescheiden

Personligt ID

persoonlijk id

Fram tills

tot

Giltig

geldig

Utfärdad

afgegeven

Vägrade

geweigerd

Inbjudan

uitnodiging

Signatur

handtekening

 1. Formulär

  Formulieren

 2. Var kan jag få ansökningsformuläret?

  Waar kan ik het aanvraagformulier krijgen?

 3. Du kan ladda ner den från vår webbplats eller så kan jag skicka den till dig via e-post.

  Je kan het downloaden van onze website of ik kan het je per e-mail toesturen.

 4. Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.

  Ik wil graag een verblijfsvergunning aanvragen

 5. Har du ansökt online? Du kan fylla i ansökan online på vår webbplats.

  Heb je online een aanvraag gedaan? Je kan de aanvraag online invullen op onze website.

 6. Nej,Jag kommer att känna det idag. Hur kan jag få ett möte?

  Nee, ik zal het vandaag invullen. Hoe kan ik een afspraak maken?

 7. Du kan boka tid genom att ringa vår kundtjänst eller boka från vår webbplats.

  Je kan een afspraak maken door onze klantendienst te bellen of te boeken via onze website.

 8. Kan du ge mig några instruktioner om hur jag ansöker?

  Kan je mij uitleg geven over hoe ik mijn aanvraag moet indienen?

 9. Ansökningsperioden för detta år slutar i slutet av februari och resultaten kommer att publiceras i maj.

  De inschrijvingstermijn voor dit jaar stopt eind februari en de resultaten worden in mei gepubliceerd.