Svenska

Nederlands

Frågor - Vragen

Vind het juiste antwoord door de juiste vraag te stellen

Vad?

Wat?

Vilken typ?

Wat voor soort?

Var?

Waar?

När?

Wanneer?

Varför?

Waarom?

Viken

Welke?

Vem?

Wie?

Vem?

Met wie?

Vems

Van wie?

Hur?

Hoe?

Hur mycket?

Hoeveel?

Hur många?

Hoeveel?

Hur ofta?

Hoe vaak?

Hur långt?

Hoe ver?

Hur länge?

Hoe lang?

 1. Frågor

  Vragen

 2. Vad ska du göra idag?

  Wat ga je vandaag doen?

 3. Jag ska till affären för att köpa mat och besöka en vän lite snabbt.

  Ik ga naar de markt om eten te kopen en even een vriend van me bezoeken.

 4. Var är du nu?

  Waar ben je nu?

 5. Jag är på tågstationen, nära biblioteket.

  Ik ben in het treinstation, dicht bij de bibliotheek.

 6. När ska du titta på matchen?

  Wanneer ga je naar de wedstrijd kijken?

 7. Matchen börjar kl. 19, men vi kommer att vara där kl. 18.

  De wedstrijd begint om 19 uur, maar we zullen daar om 18 uur zijn.

 8. Varför är du sen?

  Waarom ben je te laat?

 9. Jag är ledsen, jag missade min buss.

  Het spijt me, ik heb mijn bus gemist.

 10. Vem är din bästa vän?

  Wie is je beste vriend?

 11. Min bästa vän är John, vi växte upp tillsammans från grundskolan.

  Mijn beste vriend is John, we groeiden samen op sinds de lagere school.

 12. Vilket är ditt modersmål?

  Wat is je moedertaal?

 13. Mitt modersmål är franska.

  Mijn moedertaal is Frans.

 14. Hur många anställda har du?

  Hoeveel werknemers heb je?

 15. För närvarande har jag tio anställda.

  Momenteel heb ik tien werknemers.