Svenska

Nederlands

Familj - Familie

De belangrijkste mensen in je leven

mor

moeder

far

vader

föräldrar

ouders

flicka

meisje

pojke

jongen

syster

zus

bror

broer

tvillingar

tweeling

dotter

dochter

son

zoon

syskon

broers en zussen

mormor

grootmoeder

morfar

grootvader

morföräldrar

grootouders

syskondotter

nicht

syskonson

neef

moster

tante

morbro

oom

släkting

familielid

kusin

neef

fru

vrouw

man

man

brud

bruid

svägerska

schoonzus

svåger

zwager

 1. Familj

  Familie

 2. Bor du med din familj?

  Woon je bij je familie?

 3. Ja, jag bor hos mina föräldrar och min bror.

  Ja, ik woon bij mijn ouders en mijn broer.

 4. Hur stor är din familj?

  Hoe groot is je familie?

 5. Jag har en fru och tre barn.

  Ik heb een vrouw en drie kinderen.

 6. Hur gammal är din mormor?

  Hoe oud is je grootmoeder?

 7. Hon är 85 år, men hon är väldigt frisk.

  Ze is 85 jaar oud, maar ze is heel gezond.

 8. Arbetar din syster för regeringen?

  Werkt je zus voor de overheid?

 9. Ja, det gör hon. Hon arbetar på Migrationsverket som översättare.

  Ja, dat doet ze. Ze is in dienst bij de immigratiedienst als vertaalster.