Svenska

Norsk

Formulär - Skjemaer

Fill in an application form by using appropriate terms

Ansökan

applikasjon

Förnamn

fornavn

Efternamn

etternavn

Födelsedag

fødselsdag

Plats

plass

Datum

dato

Medborgarskap

statsborgerskap

Kommun

kommune

Manlig

hann

Kvinna

hunn

Enda

enkelt

Gift

gift

Skild

skilt

Personligt ID

personlig ID

Fram tills

før

Giltig

gyldig

Utfärdad

utstedt

Vägrade

nektet

Inbjudan

invitasjon

Signatur

signatur

 1. Formulär

  Skjemaer

 2. Var kan jag få ansökningsformuläret?

  Hvor kan jeg få søknadsskjemaet?

 3. Du kan ladda ner den från vår webbplats eller så kan jag skicka den till dig via e-post.

  Du kan laste den ned fra nettstedet vårt, eller jeg kan sende det til deg via e-post.

 4. Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.

  Jeg vil søke om oppholdstillatelse. Har du søkt på nettet?

 5. Har du ansökt online? Du kan fylla i ansökan online på vår webbplats.

  Du kan fylle ut søknaden online på nettstedet vårt.

 6. Nej,Jag kommer att känna det idag. Hur kan jag få ett möte?

  Nei, jeg skal fylle den i dag. Hvordan kan jeg få en avtale?

 7. Du kan boka tid genom att ringa vår kundtjänst eller boka från vår webbplats.

  Du kan få en avtale ved å ringe kundeservice eller bestille fra nettstedet vårt.

 8. Kan du ge mig några instruktioner om hur jag ansöker?

  Kan du gi meg noen instruksjoner om hvordan jeg søker?

 9. Ansökningsperioden för detta år slutar i slutet av februari och resultaten kommer att publiceras i maj.

  Søknadsperioden for dette året avsluttes innen utgangen av februar og resultatene vil bli publisert i mai.