Svenska

Português

Frågor - Perguntas

Encontra a resposta certa ao perguntar a pergunta certa

Vad?

O quê?

Vilken typ?

Que tipo de?

Var?

Onde?

När?

Quando?

Varför?

Porquê?

Viken

Qual?

Vem?

Quem?

Vem?

Quem?

Vems

De quem?

Hur?

Como?

Hur mycket?

Quanto?

Hur många?

Quantos?

Hur ofta?

Com que frequência?

Hur långt?

Quão longe?

Hur länge?

Quanto tempo?

 1. Frågor

  Perguntas

 2. Vad ska du göra idag?

  O que vais fazer hoje?

 3. Jag ska till affären för att köpa mat och besöka en vän lite snabbt.

  Vou ao mercado comprar comida e visitar brevemente um amigo meu.

 4. Var är du nu?

  Onde estás agora?

 5. Jag är på tågstationen, nära biblioteket.

  Estou na estação de comboios, perto da biblioteca.

 6. När ska du titta på matchen?

  Quando vais ver o jogo?

 7. Matchen börjar kl. 19, men vi kommer att vara där kl. 18.

  O jogo começa às 7 da tarde, mas eu vou estar lá pelas 6 horas.

 8. Varför är du sen?

  Porque estás atrasado(a)?

 9. Jag är ledsen, jag missade min buss.

  Desculpa, perdi o meu autocarro.

 10. Vem är din bästa vän?

  Quem é o teu melhor amigo?

 11. Min bästa vän är John, vi växte upp tillsammans från grundskolan.

  O meu melhor amigo é o John, crescemos juntos desde a escola primária.

 12. Vilket är ditt modersmål?

  Que idioma é a tua língua materna?

 13. Mitt modersmål är franska.

  O meu idioma nativo é o francês.

 14. Hur många anställda har du?

  Quantos empregados tens?

 15. För närvarande har jag tio anställda.

  Atualmente, tenho dez empregados.