Svenska

Svenska

Hälsa - Hälsa

Take care of yourself and the people you love most

sjukhus

sjukhus

hälsocenter

hälsocenter

första hjälpen

första hjälpen

nödsituation

nödsituation

ambulans

ambulans

sjuksköterska

sjuksköterska

läkare

läkare

smärta

smärta

feber

feber

influensa

influensa

sjuk

sjuk

sjukdom

sjukdom

infektion

infektion

skada

skada

huvudvärk

huvudvärk

vård

vård

välfärd

välfärd

laboratorium

laboratorium

vaccination

vaccination

läkemedel

läkemedel

recept

recept

läkarintyg

läkarintyg

apotek

apotek

kirurgisk operation

kirurgisk operation

arbetskraft

arbetskraft

olycka

olycka

cancer

cancer

död

död

återhämtning

återhämtning

hälsoförsäkring

hälsoförsäkring

 1. Hälsa

  Hälsa

 2. Hur mår du?

  Hur mår du?

 3. Jag känner smärta.

  Jag känner smärta.

 4. Har du feber?

  Har du feber?

 5. Nej, jag har huvudvärk.

  Nej, jag har huvudvärk.

 6. Kan du ringa en ambulans?

  Kan du ringa en ambulans?

 7. Ambulans kommer snart.

  Ambulans kommer snart.

 8. Har du mätt ditt blodtryck?

  Har du mätt ditt blodtryck?

 9. Ja, mitt blodtryck är normalt.

  Ja, mitt blodtryck är normalt.

 10. Täcker min sjukförsäkring terapi?

  Täcker min sjukförsäkring terapi?

 11. Jag är inte säker på det, jag skulle fråga försäkringsbolaget.

  Jag är inte säker på det, jag skulle fråga försäkringsbolaget.