Svenska

Soomaali

Ku soo dhawow inaad waxbarto
Swedish