Svenska

Tiếng Việt

Skola - Trường học

The future of a society is based on a good education system

bok

quyển sách

anteckningsbok

quyển vở

penna

bút

suddgummi

cục tẩy

väska

cặp sách

klass

lớp

lektion

bài học

prov

bài thi

skrivning

Viết

läsning

Đọc

utvärdering

đánh giá

elev

học sinh

lärare

giáo viên

assistent

trợ giảng

grundskola

trường tiểu học

gymnasium

trường trung học

vuxenutbildning

giáo dục người lớn

universitet

Đại học

inträdesprov

kì thi đầu vào

examen

Bằng cấp

forskning

nghiên cứu

matsal

căng-tin/nhà ăn

bibliotek

thư viện

spel

trò chơi

leksak

đồ chơi

förskola

nhà trẻ

ämnen

môn học

matematik

Toán

fysik

Vật lý

kemi

Hóa học

biologi

Sinh học

geografi

Địa lý

psykologi

Tâm lý học

historia

Lịch sử

naturvetenskap

Khoa học

idrott

Thể dục

 1. Skola

  Trường học

 2. Vilken tid går du till skolan?

  Bạn tới trường lúc mấy giờ?

 3. Vi börjar oftast klockan sju.

  Thường chúng mình đến trường lúc bảy giờ.

 4. När är nästa prov?

  Bao giờ thì đến kì thi tiếp theo?

 5. Nästa prov är efter två veckor.

  Hai tuần nữa là đến kì thi tiếp theo.

 6. Hur ser utbildningssystemet ut i Finland?

  Hệ thống giáo dục ở Phần Lan như thế nào?

 7. Utbildningssystemet i Finland är ett av de bästa i världen.

  Phần Lan là một trong những nước có nền giáo dục tốt nhất thế giới.

 8. Ämnen

  Môn học

 9. Vad studerar du?

  Bạn đang học gì vậy?

 10. Jag studerar matematik.

  Mình đang học Toán.

 11. Föredrar du fysik eller kemi?

  Bạn thích môn Vật lý hay Hóa học hơn?

 12. Jag gillar naturvetenskap, men föredrar kemi.

  Mình yêu khoa học, nhưng mình thích môn Hóa hơn.