Svenska

Tiếng Việt

Vägbeskrivning - Chỉ đường

Find the right way you want to follow

rakt

thẳng

höger

phải

vänster

trái

framför

trước

bakom

sau

upp

lên trên

ner

xuống dưới

ovanför

trên

under

dưới

nära

gần với

långt

xa

nästa

bên cạnh

tidigare

trước

här

ở đây

där

ở đó

runda

xung quanh

norr

bắc

söder

nam

väst

tây

öst

đông

 1. Vägbeskrivning

  Hướng

 2. Vilket är den kortaste vägen till flygplatsen?

  Con đường ngắn nhất để đến sân bay là đường nào vậy?

 3. Den kortaste vägen till flygplatsen är med tåg från centralstationen.

  Con đường ngắn nhất đến sân bay là đi tàu hỏa từ trạm trung tâm.

 4. Var ligger ditt företag?

  Doanh nghiệp của bạn nằm ở đâu?

 5. Mitt företag ligger till höger av stadshuset.

  Doanh nghiệp của tôi ở phía bên phải ủy ban thành phố.