Soomaali

English

Ficillo - Verbs

Talk easy using common words in communication

talo siin

to advise

u oqolaansho

to allow

si aad u dalbato

to apply

weydiin

to ask

keenid

to bring

soo iibin

to buy

wicid

to call

awoodId

to can

yimaadid

to come

tirin

to count

ooyid

to cry

cabid

to drink

in la wado

to drive

in la cuno

to eat

in la dareemo

to feel

dagaalamid

to fight

in la iloobo

to forget

si aad u hesho

to get

siismo

to give

inaad aaddo

to go

u malayn

to guess

maqlid

to hear

shumis

to kiss

garasho

to know

la barto

to learn

tegid

to leave

ku noolaado

to live

raad-raadin

to look

jeclid

to love

samayn

to make

calaamadin

to mark

waajib

to must

baahansho

to need

lacag bixin

to pay

ciyaarid

to play

daabacid

to publish

akhrin

to read

xasuusasho

to remember

dhihid

to say

raadin

to search

fiirsasho

to see

iibin

to sell

dirid

to send

in ay tahay

to should

heesid

to sing

ilko caddayn

to smile

hadal

to speak

joogis

to stay

barasho

to study

qaadasho

to take

fakarid

to think

fahmid

to understand

socod

to walk

rabaa

to want

qorid

to write

 1. Ficillo

  Verbs

 2. Maxay dhaheen?

  What did they say?

 3. Waxay igula taliyeen inaan tago oo aan lugeeyo intaanan seexan.

  They advised me to go and take a walk before going to sleep.

 4. Sideed dareentaa maanta?

  How do you feel today?

 5. Waxaan dareemayaa inaan ka fiicanahay sidii shalay, waxaan sameeyay xoogaa jimicsi ah.

  I feel better than yesterday, I did some exercises.

 6. Ma ku hadlaan Ingiriis ama luqad kale?

  Do they speak English or any other language?

 7. Waalidkay kuma hadlaan luqad kale laakiin way fahmi karaan xoogaa Ingiriis ah.

  My parents do not speak any other language but they can understand a little bit English.

 8. Ii ogolow inaan ku tuso xirfadaheyga farshaxanka.

  Allow me to show you my skills in art.

 9. Waxaan ilaaway inaan xuso inaan daahay maanta, waan ka xumahay.

  I forgot to mention about being late today, I am sorry.

 10. Waxaan aadaa inaan daawado aflaan isbuuc walba.

  I go to watch movies every weekend.

 11. Waxaan jeclaan lahaa inaan barto sida loo wado.

  I would like to learn how to drive.

 12. Waxaan raadinayaa inaan iibiyo ganacsigeyga markaa waxaan ubaahanahay xoogaa talo ah oo ku saabsan sida loo iibsado guri.

  I am looking to sell my business then I need some advice on how to buy a house.

 13. Waxaan shaqada guriga ku soo diraa emayl.

  I send my homework by email.

 14. Gabadhaydu waxay baranaysaa luqadda Ingiriiska.

  My daughter is studying English language.

 15. Badanaa waxaan raacaa baska si aan iskuulka u aado.

  I usually take the bus to go to school.