Soomaali

Soomaali

Ku soo dhawow inaad waxbarto
Somali