Српски

Shqip

Škola - Shkollë

E ardhmja e një shoqërie bazohet në një sistem të mirë të edukimit

knjiga

libër

sveska

fletore

hemijska olovka

laps

gumica

gomë fshirje

torba

çantë

čas

klasë

lekcija

mësim

test

provim

pisanje

me shkrim

čitanje

lexim

procena

vlerësim

učenik

nxënës

nastavnik

mësues

asistent

ndimës

osnovna škola

shkollë fillore

srednja škola

gjimnaz

škola za odrasle

shkollë për të rritur

univerzitet

universitet

prijemni ispit

provim pranues

diploma

diplomë

istraživanje

kërkim

kantina

mensë

biblioteka

bibliotekë

igra

lojë

igračka

lodër

vrtić

qerdhe

Predmeti

Lëndët

matematika

matematikë

fizika

fizikë

hemija

kimi

biologija

biologji

geografija

gjeografi

psihologija

psikologji

istorija

histori

nauka

shkencë

fizičko vaspitanje

edukatë fizike

 1. Škola

  Shkollë

 2. U koje vreme ideš u školu?

  Në cfarë kohe shkoni në shkollë?

 3. Obično počinjemo od sedam.

  Zakonisht, ne fillojm në ora shtatë.

 4. Kad je ispit?

  Kur është provimi i radhës?

 5. Sledeći ispit je nakon dve nedelje.

  Provimi i radhës është pas dy jave.

 6. Kakav je obrazovni sistem u Finskoj?

  Si është sistemi i edukimit në Finlandë?

 7. Obrazovni sistem u Finskoj je jedan od najboljih na svetu.

  Sistemi i edukimit në Finlandë është një nga më të mirët në botë.

 8. Predmeti

  Lëndët

 9. Šta studiraš?

  Çka jeni duke studiuar?

 10. Studiram matematiku.

  Jam duke studiuar matematikën.

 11. Da li više voliš fiziku ili hemiju?

  A preferoni fizikën apo kiminë?

 12. Volim nauku, ali više volim hemiju.

  Unë e dua shkencën, por preferoj kiminë.