Српски

Shqip

Zemlje - Shtetet

Udhëtimet rreth botës ju ndihmojnë të kuptoni më mirë jetën

Albanija

Shqipëri

Bangladeš

Bangladesh

Kina

Kinë

Danska

Danimarkë

Francuska

Francë

Finska

Finlandë

Nemačka

Gjermani

Iran

Iran

Italija

Itali

Norveška

Norvegji

Poljska

Poloni

Portugal

Portugali

Rusija

Rusi

Švedska

Suedi

Srbija

Serbi

Somalija

Somali

Španija

Spanjë

Tajland

Tailandë

Turska

Turqi

Vietnam

Vietnam

 1. Zemlje

  Shtetet

 2. Koja je najveća zemlja na svetu?

  Cili është shteti më i madh në botë?

 3. Najveća zemlja na svetu je Rusija.

  Shteti më i madh në botë është Rusia.

 4. Koji je najveći grad u USA?

  Cili është qyteti më i madh në SHBA?

 5. Najveći i najposećeniji grad u USA je Njujork.

  Qyteti më i madh dhe më i vizituar në SHBA është New York City.