Српски

Shqip

Pravci - Drejtimet

Gjeni mënyrën e duhur që dëshironi të ndiqni

pravo

drejtë

desno

djathtë

levo

majtë

ispred

përpara

iza

mbrapa

gore

lartë

dole

poshtë

iznad

sipër

ispod

nën

blizu

afër

daleko

larg

sledeće

i ardhshëm

prošlo

i mëparshme

ovde

këtu

tamo

atje

oko

përreth

sever

veri

jug

jug

zapad

perendim

istok

lindje

 1. Pravci

  Drejtimet

 2. Koji je najkraći put do aerodroma?

  Cila është rruga më e shkurtër për në aeroport?

 3. Najkraći put do aerodroma je vozom od centralne železničke stanice.

  Rruga më e shkurtër për në aeroport është me tren nga stacioni qendror hekurudhor.

 4. Gde se nalazi Vaše preduzeće?

  Ku është i vendosur biznesi juaj?

 5. Moje preduzeće se nalazi na desnoj strani gradske kuće.

  Biznesi im ndodhet në anën e djathtë të shtëpisë së qytetit.