อุทิศให้กับปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน

เงื่อนไขการใช้บริการ

เราจะใช้เงื่อนไขการใช้บริการต่อเมื่อมีการใช้ หรือ ซื้อบริการของเรา โดยให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรกับเราภายใต้กฎหมายฟินแลนด์ และกฎหมายสหภาพยุโรปในการป้องกันข้อมูล รายละเอียดอื่น ๆ กรุณาอ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษและภาษาฟินแลนด์(สองภาษาหลัก)

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภาษาอังกฤษและภาษาฟินแลนด์ - ภาษาหลักทั้งสอง