ไทย

Español

เครื่องมือ - Tools

Essential gadgets you need for your work

กล่องเครื่องมือ

toolbox

ขวาน

axe

ประแจ

wrench

รถเข็น

cart

เครื่องมือช่าง

hand tools

คัตเตอร์

cutter

กาว

glue

มาตรวัด

meter

เข็ม

pin

คีม

pliers

เครื่องเจาะ

drill machine

ตะปูควง

screw

ไขขวง

screwdriver

กรรไกร

scissors

ไฟฉาย

torch

เก้าอี้ม้ายาว

bench

รองเท้าบู้ตส์

boots

คราด

rake

อุปกรณ์

equipment

เครื่องมือไฟฟ้า

electrical tools

  1. ประเภทเครื่องมือ

  2. คุณขายเครื่องมือสำหรับก่อสร้างหรือไม่?

  3. ขายครับ/ค่ะ เราขายเครื่องมือทุกประเภทที่บริเวณชั้นสอง

  4. คุณต้องการเครื่องมือประเภทใด?

  5. ผม/ดิฉันต้องการไขขวงหนึ่งอันและค้อนอีกหนึ่งอัน

  6. คุณมีโทรทัศน์หน้าจอใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดหรือไม่?

  7. ยังไม่มีครับ/ค่ะ ของจะเข้ามาในร้านอาทิตย์หน้า