ไทย

Suomi

กริยา - Verbit

Keskustele helposti käyttämällä yleisiä sanoja keskustelussa

แนะนำ

neuvoa

ขออนุญาต

sallia

ขอสมัคร

hakea

ขอถาม

kysyä

พาไป

tuoda

ซื้อ

odottaa

เรียก

soittaa

สามารถ

voida

มา

tulla

นับ

laskea

ร้องไห้

itkeä

ดื่ม

juoda

ขับ(พาหนะ)

ajaa

รับประทาน หรือ กิน

syödä

รู้สึก

tuntea

สู้ หรือ ชกต่อย

tapella

หลงลืม

unohtaa

ได้รับ

saada

ให้

antaa

ไป

mennä

คาดเดา

arvioida

ได้ยิน

kuulla

จูบ หรือ หอม

suudella

ทราบ หรือ รู้

tietää

เรียนรู้

opetella

ออกไป

lähteä

อาศัย

asua

มองดู หรือ เห็น

katsoa

รัก

rakastaa

ทำ

tehdä

จดจำ หรือ ทำตำหนิ

merkitä

ต้องทำ

täytyy

ต้องการ

tarvita

จ่าย

maksaa

เล่น

pelata

ตีพิมพ์

julkaista

อ่าน

lukea

จำ

muistaa

พูด

sanoa

หา หรือ ค้นหา

etsiä

มอง

nähdä

ขาย

myydä

ส่ง

lähetä

ควร

pitäisi

ร้องเพลง

laulaa

ยิ้ม

hymyillä

พูด

hymyillä

อยู่

jäädä

เรียนหนังสือ

opiskella

หยิบออกไป หรือ รับ

ottaa

คิด

ajatella

เข้าใจ

ymmärtää

เดิน

kävellä

ต้องการ

haluta

เขียน

kirjoittaa

 1. กริยา

 2. พวกเขาพูดอะไรหรอ?

 3. พวกเขาแนะนำว่าผม/ดิฉันควรออกไปเดินเล่นก่อนที่จะเข้านอน

 4. วันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง?

 5. ผม/ดิฉันรู้สึกดีขึ้นกว่าเมื่อวาน ผม/ดิฉันได้ออกกำลังไปแล้ว

 6. พวกเขาพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นไหม?

 7. พ่อแม่ของผม/ดิฉันไม่พูดภาษาอื่นเลย แต่พวกเขาเข้าใจภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย

 8. ได้โปรดให้ผม/ดิฉันได้แสดงความสามารถทางศิลปะ

 9. ผม/ดิฉันได้ลืมบอกถึงเรื่องที่มาสายในวันนี้ ผม/ดิฉันขอโทษจริง ๆ

 10. ผม/ดิฉันไปดูหนังทุก ๆ วันเสาร์อาทิตย์

 11. ผม/ดิฉันอยากเรียนวิธีการขับรถ

 12. ผม/ดิฉันกำลังอยากหาทางขายธุรกิจ แล้วก็อยากจะได้คำแนะนำสำหรับการซื้อบ้านด้วย

 13. ผม/ดิฉันส่งการบ้านทางอีเมล์

 14. ลูกสาวของผม/ดิฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่

 15. ปกติผม/ดิฉันนั่งรถประจำทางไปโรงเรียน