ไทย

ไทย

ประเทศ - ประเทศ

เดินทางรอบโลกช่วยให้คุณเข้าใจในชีวิตมากขึ้น

แอลเบเนีย

แอลเบเนีย

บังกลาเทศ

บังกลาเทศ

จีน

จีน

เดนมาร์ก

เดนมาร์ก

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

ฟินแลนด์

ฟินแลนด์

เยอรมัน

เยอรมัน

อิหร่าน

อิหร่าน

อิตาลี่

อิตาลี่

นอร์เวย์

นอร์เวย์

โปแลนด์

โปแลนด์

โปรตุเกส

โปรตุเกส

รัสเซีย

รัสเซีย

สวีเดน

สวีเดน

เซอร์เบีย

เซอร์เบีย

โซมาเลีย

โซมาเลีย

สเปน

สเปน

ไทย

ไทย

ตุรกี

ตุรกี

เวียดนาม

เวียดนาม

 1. ประเทศต่าง ๆ

  ประเทศต่าง ๆ

 2. ประเทศใดใหญ่ที่สุดในโลก?

  ประเทศใดใหญ่ที่สุดในโลก?

 3. ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ รัสเซีย

  ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ รัสเซีย

 4. เมืองใดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา?

  เมืองใดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา?

 5. เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีคนไปเยี่ยมชมสูงที่สุดในสหรัฐฯ คือ นครนิวยอร์ก

  เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีคนไปเยี่ยมชมสูงที่สุดในสหรัฐฯ คือ นครนิวยอร์ก