ไทย

ไทย

เครื่องมือ - เครื่องมือ

เครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นในการใช้ทำงาน

กล่องเครื่องมือ

กล่องเครื่องมือ

ขวาน

ขวาน

ประแจ

ประแจ

รถเข็น

รถเข็น

เครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่าง

คัตเตอร์

คัตเตอร์

กาว

กาว

มาตรวัด

มาตรวัด

เข็ม

เข็ม

คีม

คีม

เครื่องเจาะ

เครื่องเจาะ

ตะปูควง

ตะปูควง

ไขขวง

ไขขวง

กรรไกร

กรรไกร

ไฟฉาย

ไฟฉาย

เก้าอี้ม้ายาว

เก้าอี้ม้ายาว

รองเท้าบู้ตส์

รองเท้าบู้ตส์

คราด

คราด

อุปกรณ์

อุปกรณ์

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือไฟฟ้า

 1. ประเภทเครื่องมือ

  ประเภทเครื่องมือ

 2. คุณขายเครื่องมือสำหรับก่อสร้างหรือไม่?

  คุณขายเครื่องมือสำหรับก่อสร้างหรือไม่?

 3. ขายครับ/ค่ะ เราขายเครื่องมือทุกประเภทที่บริเวณชั้นสอง

  ขายครับ/ค่ะ เราขายเครื่องมือทุกประเภทที่บริเวณชั้นสอง

 4. คุณต้องการเครื่องมือประเภทใด?

  คุณต้องการเครื่องมือประเภทใด?

 5. ผม/ดิฉันต้องการไขขวงหนึ่งอันและค้อนอีกหนึ่งอัน

  ผม/ดิฉันต้องการไขขวงหนึ่งอันและค้อนอีกหนึ่งอัน

 6. คุณมีโทรทัศน์หน้าจอใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดหรือไม่?

  คุณมีโทรทัศน์หน้าจอใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดหรือไม่?

 7. ยังไม่มีครับ/ค่ะ ของจะเข้ามาในร้านอาทิตย์หน้า

  ยังไม่มีครับ/ค่ะ ของจะเข้ามาในร้านอาทิตย์หน้า