ไทย

ไทย

การขนส่ง - การขนส่ง

ความสำคัญในการร่วมมือกันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ

ส่งออก

ส่งออก

นำเข้า

นำเข้า

รถตู้

รถตู้

รถยก

รถยก

บาร์โค้ด

บาร์โค้ด

กล่อง

กล่อง

บรรทุกขึ้น

บรรทุกขึ้น

บรรทุกลง

บรรทุกลง

หีบห่อสินค้า

หีบห่อสินค้า

ซอง

ซอง

พาเลท

พาเลท

น้ำหนัก

น้ำหนัก

ไปรษณีย์

ไปรษณีย์

ซองจดหมาย

ซองจดหมาย

แถว

แถว

ว่างเปล่า

ว่างเปล่า

ยก

ยก

คนขับ

คนขับ

ปลายทาง

ปลายทาง

การขนส่ง

การขนส่ง

 1. การขนส่งสินค้า

  การขนส่งสินค้า

 2. คุณรู้วิธีการใช้รถยกหรือไม่?

  คุณรู้วิธีการใช้รถยกหรือไม่?

 3. รู้ครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันเคยทำงานใช้รถยกมาแล้วสองปี

  รู้ครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันเคยทำงานใช้รถยกมาแล้วสองปี

 4. คุณได้รับกล่องสินค้าทันเวลาไหม?

  คุณได้รับกล่องสินค้าทันเวลาไหม?

 5. กล่องสินค้ามาถึงช้าไปหนึ่งอาทิตย์ เพราะสภาพภูมิอากาศ

  กล่องสินค้ามาถึงช้าไปหนึ่งอาทิตย์ เพราะสภาพภูมิอากาศ

 6. คนขับจะออกรถไปยังเมืองอูลู กี่โมง?

  คนขับจะออกรถไปยังเมืองอูลู กี่โมง?

 7. คนขับรถจะออกรถไปเมืองอูลู 5 โมงเย็น

  คนขับรถจะออกรถไปเมืองอูลู 5 โมงเย็น