Türkçe

Shqip

Okul - Shkollë

E ardhmja e një shoqërie bazohet në një sistem të mirë të edukimit

kitap

libër

defter

fletore

kalem

laps

silgi

gomë fshirje

çanta

çantë

sınıf

klasë

ders

mësim

sınav

provim

yazma

me shkrim

okuma

lexim

değerlendirme

vlerësim

öğrenci

nxënës

öğretmen

mësues

asistan

ndimës

ilkokul

shkollë fillore

lise

gjimnaz

yetişkin okulu

shkollë për të rritur

üniversite

universitet

giriş sınavı

provim pranues

derece

diplomë

araştırma

kërkim

kantin

mensë

kütüphane

bibliotekë

oyun

lojë

oyuncuk

lodër

kreş

qerdhe

konular

Lëndët

matematik

matematikë

fizik

fizikë

kimya

kimi

biyoloji

biologji

coğrafya

gjeografi

psikoloji

psikologji

tarih

histori

bilim

shkencë

beden eğitimi

edukatë fizike

 1. Okul

  Shkollë

 2. Okula kaçta gidiyorsun?

  Në cfarë kohe shkoni në shkollë?

 3. Genellikle saat 7de başlıyoruz.

  Zakonisht, ne fillojm në ora shtatë.

 4. Bir sonraki sınav ne zaman?

  Kur është provimi i radhës?

 5. Bir sonraki sınav iki hafta sonra.

  Provimi i radhës është pas dy jave.

 6. Finlandiya'daki eğitim sistemi nasıl?

  Si është sistemi i edukimit në Finlandë?

 7. Sistemi i edukimit në Finlandë është një nga më të mirët në botë.

 8. Lëndët

 9. Çka jeni duke studiuar?

 10. Jam duke studiuar matematikën.

 11. A preferoni fizikën apo kiminë?

 12. Unë e dua shkencën, por preferoj kiminë.