Türkçe

Shqip

Ülkeler - Shtetet

Udhëtimet rreth botës ju ndihmojnë të kuptoni më mirë jetën

Arnavutluk

Shqipëri

Bangladeş

Bangladesh

Çin

Kinë

Danimarka

Danimarkë

Fransa

Francë

Finlandiya

Finlandë

Almanya

Gjermani

İran

Iran

İtalya

Itali

Norveç

Norvegji

Polonya

Poloni

Portekiz

Portugali

Rusya

Rusi

İsveç

Suedi

Sırbistan

Serbi

Somali

Somali

İspanya

Spanjë

Tayland

Tailandë

Türkiye

Turqi

Vietnam

Vietnam

  1. Ülkeler

    Shtetet

  2. Dünyadaki en büyük ülke nedir?

    Cili është shteti më i madh në botë?

  3. Shteti më i madh në botë është Rusia.

  4. Cili është qyteti më i madh në SHBA?

  5. Qyteti më i madh dhe më i vizituar në SHBA është New York City.