українська

Shqip

Числа - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

нуль

zero

один

një

два

dy

три

tre

чотири

katër

п‘ять

pesë

шість

gjashtë

сім

shtatë

вісім

tetë

дев‘ять

nëntë

десять

dhjetë

одинадцять

njëmbëdhjetë

дванадцять

dymbëdhjetë

тринадцять

trembëdhjetë

двадцять

njëzet

двадцять один

njëzet e një

тридцять

tridhjetë

сорок

katërdhjetë (dyzetë)

п‘ятдесят

pesëdhjetë

сто

njëqindë

двісті

dyqindë

двісті п‘ятдесят чотири

dyqindë e pesëdhjetë e katër

тисяча

njëmijë

дві тисячі

dymijë

дві тисячі вісімнадцять

dymijë e tetëmbdhjetë

 1. Числа

  Numrat

 2. Ти вмієш рахувати по-фінськи?

  Mund të numroni në Finlandisht?

 3. Так, я вмію рахувати по-фінськи.

  Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

 4. Яке твоє улюблене число?

  Cili është numri juaj i preferuar?

 5. Моє улюблене число - 7.

  Më pëlqen numri 7.