Tiếng Việt

Shqip

Chính phủ - Qeveri

Qytetarët mbështeten në një strukturë të mirë menaxhimi të premtuar nga udhëheqësit

Tổng thống

president

Quốc hội

parlament

Bộ

ministri

Thứ

deputet

phần đông/đa số

shumicë

phần ít/thiểu số

pakicë

đối lập

opozitë

hội đồng

bord

Đại sứ quán

ambasadë

cơ quan

agjenci

văn phòng

zyrë

bầu cử

zgjedhje

người có thẩm quyền

autoritetet

tổ chức

organizatë

hiệp hội

shoqatë

hội đồng thành phố

këshilli i qytetit

chính trị

politika

quyền lực

pushtet

hành chính

administratë

quy tắc

rregull

luật

ligj

nước

shtet

Công đoàn/Liên hiệp

union

quy định

rregullore

supervision

mbikëqyrje

Đảng

parti

quân đội

ushtri

an ninh

sugurim

hướng dẫn

udhëzime

foundation

fondacion

 1. Chính phủ

  Qeveri

 2. Bạn có làm việc cho Chính phủ không?

  A punoni për qeverinë?

 3. Vâng, tôi được Chính phủ tuyển vào làm việc.

  Po, unë jam i punësuar nga qeveria.

 4. Thành phố nơi bạn ở cung cấp dịch vụ gì?

  Çfarë lloj shërbimesh ofron qyteti juaj?

 5. Tất cả dịch vụ mà thành phố

  Të gjitha shërbimet e ofruara nga qyteti mund të gjenden në faqen zyrtare të internetit.

 6. Bạn có biết dịch vụ của Đại sứ quán ở đâu không?

  A e dini se ku mund t’i gjej shërbimet e ambasadave?

 7. Tôi sẽ đưa cho bạn số điện thoại để liên lạc với họ.

  Unë do të të jap numrin që të mund të kontaktosh me ata.

 8. Kỳ bầu cử tiếp theo ở nước bạn sẽ tổ chức vào khi nào?

  Kur do të mbahen zgjedhjet e rradhës në vendin tua

 9. Họ sẽ tổ chức vào đầu năm sau.

  Ato do të mbahen në pranverën e ardhshme.