Tiếng Việt

Shqip

Số - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

không

zero

một

një

hai

dy

ba

tre

bốn

katër

năm

pesë

sáu

gjashtë

bảy

shtatë

tám

tetë

chín

nëntë

mười

dhjetë

mười một

njëmbëdhjetë

mười hai

dymbëdhjetë

mười ba

trembëdhjetë

hai mươi

njëzet

hai mươi mốt

njëzet e një

ba mươi

tridhjetë

bốn mươi

katërdhjetë (dyzetë)

năm mươi

pesëdhjetë

một trăm

njëqindë

hai trăm

dyqindë

hai trăm năm mươi tư

dyqindë e pesëdhjetë e katër

một nghìn

njëmijë

hai nghìn

dymijë

hai nghìn không trăm mười tám

dymijë e tetëmbdhjetë

 1. Con số

  Numrat

 2. Bạn có thể đếm số bằng tiếng Phần Lan không?

  Mund të numroni në Finlandisht?

 3. Vâng, tôi có thể đếm bằng tiếng Phần Lan

  Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

 4. Con số yêu thích của bạn là số mấy?

  Cili është numri juaj i preferuar?

 5. Số yêu thích của tôi là số 7.

  Më pëlqen numri 7.