Tiếng Việt

Nederlands

Mẫu đơn - Vormen

Vul een aanvraagformulier in met de juiste gegevens.

tờ đơn

aanvraag

tên

voornaam

họ

achternaam

ngày sinh

verjaardag

nơi sinh

plaats

ngày

datum

quyền công dân

nationaliteit

vùng tự quản

gemeente

nam

mannelijk

nữ

vrouwelijk

độc thân

alleenstaand

đã kết hôn

gehuwd

ly hôn

gescheiden

Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân

persoonlijk id

đến

tot

hiệu lực

geldig

cấp ngày

afgegeven

từ chối

geweigerd

giấy mời

uitnodiging

chữ ký

handtekening

 1. Tờ đơn

  Formulieren

 2. Tôi có thể lấy tờ đơn ở đâu?

  Waar kan ik het aanvraagformulier krijgen?

 3. Bạn có thể

  Je kan het downloaden van onze website of ik kan het je per e-mail toesturen.

 4. Tôi muốn nộp đơn xin giấy phép cư trú.

  Ik wil graag een verblijfsvergunning aanvragen

 5. Bạn đã từng nộp đơn trực tuyến chưa? Bạn có thể truy cập website của chúng tôi và điền vào đơn trực tuyến.

  Heb je online een aanvraag gedaan? Je kan de aanvraag online invullen op onze website.

 6. Vâng, hôm nay tôi sẽ hoàn thành nó. Làm thế nào để lên lịch hẹn?

  Nee, ik zal het vandaag invullen. Hoe kan ik een afspraak maken?

 7. Bạn có thể gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc đặt lịch trên website của chúng tôi.

  Je kan een afspraak maken door onze klantendienst te bellen of te boeken via onze website.

 8. Bạn có thể hướng dẫn tôi một chút về cách đăng ký không?

  Kan je mij uitleg geven over hoe ik mijn aanvraag moet indienen?

 9. Thời gian đăng ký trong năm nay sẽ kết thúc vào cuối tháng 2 và kết quả sẽ được công khai vào tháng 5.

  De inschrijvingstermijn voor dit jaar stopt eind februari en de resultaten worden in mei gepubliceerd.