Tiếng Việt

Nederlands

Chỉ đường - Routebeschrijving

Vind de juiste weg die je wilt volgen

thẳng

rechtdoor

phải

rechts

trái

links

trước

voor

sau

achter

lên trên

omhoog

xuống dưới

omlaag

trên

boven

dưới

onder

gần với

dichtbij

xa

ver

bên cạnh

volgende

trước

vorige

ở đây

hier

ở đó

daar

xung quanh

rond

bắc

noord

nam

zuid

tây

west

đông

oost

 1. Hướng

  Richtingen

 2. Con đường ngắn nhất để đến sân bay là đường nào vậy?

  Wat is de kortste weg naar het vliegveld?

 3. Con đường ngắn nhất đến sân bay là đi tàu hỏa từ trạm trung tâm.

  De kortste weg naar de luchthaven is met de trein vanaf het centraal station.

 4. Doanh nghiệp của bạn nằm ở đâu?

  Waar is uw bedrijf gevestigd?

 5. Doanh nghiệp của tôi ở phía bên phải ủy ban thành phố.

  Mijn zaak is gevestigd aan de rechterkant van het stadhuis.