Tiếng Việt

Svenska

Mẫu đơn - Formulär

Fill in an application form by using appropriate terms

tờ đơn

Ansökan

tên

Förnamn

họ

Efternamn

ngày sinh

Födelsedag

nơi sinh

Plats

ngày

Datum

quyền công dân

Medborgarskap

vùng tự quản

Kommun

nam

Manlig

nữ

Kvinna

độc thân

Enda

đã kết hôn

Gift

ly hôn

Skild

Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân

Personligt ID

đến

Fram tills

hiệu lực

Giltig

cấp ngày

Utfärdad

từ chối

Vägrade

giấy mời

Inbjudan

chữ ký

Signatur

 1. Tờ đơn

  Formulär

 2. Tôi có thể lấy tờ đơn ở đâu?

  Var kan jag få ansökningsformuläret?

 3. Bạn có thể

  Du kan ladda ner den från vår webbplats eller så kan jag skicka den till dig via e-post.

 4. Tôi muốn nộp đơn xin giấy phép cư trú.

  Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.

 5. Bạn đã từng nộp đơn trực tuyến chưa? Bạn có thể truy cập website của chúng tôi và điền vào đơn trực tuyến.

  Har du ansökt online? Du kan fylla i ansökan online på vår webbplats.

 6. Vâng, hôm nay tôi sẽ hoàn thành nó. Làm thế nào để lên lịch hẹn?

  Nej,Jag kommer att känna det idag. Hur kan jag få ett möte?

 7. Bạn có thể gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc đặt lịch trên website của chúng tôi.

  Du kan boka tid genom att ringa vår kundtjänst eller boka från vår webbplats.

 8. Bạn có thể hướng dẫn tôi một chút về cách đăng ký không?

  Kan du ge mig några instruktioner om hur jag ansöker?

 9. Thời gian đăng ký trong năm nay sẽ kết thúc vào cuối tháng 2 và kết quả sẽ được công khai vào tháng 5.

  Ansökningsperioden för detta år slutar i slutet av februari och resultaten kommer att publiceras i maj.