Miksi DM?

DM words (sanakirja, joka sisältää 1000 sanaa) on kehitetty ratkaisemaan monia maahanmuuttoon liittyviä asioita hallituksille, yrityksille, jotka käyttävät ulkomaista työvoimaa ja avuksi jokapäiväisiin perustarpeisiin kaikille maahanmuuttajaryhmille.

 

Maahanmuuttokysymykset

Ihmiset kohtaavat haasteita jokapäiväisessä elämässään ja muutto ulkomaille voi olla todellinen kompastuskivi joillekin, koska se vaikuttaa heidän elämäänsä monin tavoin. Kielen oppimisella on keskeinen merkitys kohdeyhteiskuntaan sopeutumisessa, siksi sanakirjamme auttaa maahanmuuttajia ymmärtämään paremmin ja ratkomaan ongelmia, joita he kohtaavat integraatioprosessissa.

Yleensä tavallisin syy ulkomaille muuttamiseen on työn löytäminen. Yrityksille, jotka työskentelevät ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa voivat kommunikaatio-ongelmat olla todellinen este. Yritämme antaa hyödyllisiä vinkkejä parhaan ratkaisun löytämiseksi helpottaaksemme kaikkien elämää.

Uuden kielen oppiminen on pitkä prosessi. Olemme suunnitelleet tehokkaan järjestelmän motivoida heitä tässä prosessissa ja siten kehittää heidän kommunikaatiotaitojaan, jotta heidän olisi helpompi toimia arjessa. Tavoitteemme on, että jokainen oppii ainakin perustaidot valitusta kielestä.

 

Kohderyhmät

Kuten edellä mainittiin, ovat kohderyhmäämme maahanmuuttajat, jotkut muuttavat toiseen maahan elääkseen, työskennelläkseen, opiskellakseen tai muista syistä. Uskomme, että järjestelmämme tarjoaa enemmän vaihtoehtoja jokaiselle ja voimme todistaa sen kertomalla tutkimukseemme perustuvan esimerkin.

Tutkimuksemme perusteella monet ulkomaille työn tai opiskelun vuoksi muuttavat eivät yritä oppia paikallista kieltä, koska he pystyvät kommunikoimaan englanniksi. Englanti on todellakin peruskieli, jota kaikki käyttävät, mutta jos ei opettele paikallista kieltä, voi se muodostua todelliseksi esteeksi yhteiskuntaan integroitumiselle. DM words auttaa tässä asiassa.

Ominaisuudet ja tilastot

Tarpeisiin on helppo vastata välineillämme. Tarjoamme sisältöä, joka soveltuu kaikille ja käytettävissä ovat kaikkein hyödyllisimmät sanat ja lauseet sujuvaan kommunikointiin muiden kanssa. Sisältö on helposti käytettävissä kaikilla laitteilla. Kaikki sisältö on myös nopeasti löydettävissä muutamalla klikkauksella, koska navigointi sivustolla on tehty hyvin yksinkertaiseksi.

Sanakirja sisältää 1000 sanaa ja 300 lausetta 33:ssa kappaleessa, jotka on jaettu 7:ään kategoriaan.

Tällä hetkellä DM words on käännetty 24:lle kielelle. Voit valita niistä minkä tahansa ja yhdistää niitä haluamallasi tavalla. Käyttäjät löytävät informaation omalla kielellään ja näyttökielellä.

 

Vertailu

DM words on tarkoitettu heille, joilla ei ole minkäänlaista osaamista muusta kuin omasta äidinkielestään, sekä heille, joilla on jo jonkinlaiset perustiedot ja haluavat oppia lisää.

Monet muut olemassa olevat palvelut on tehty koulutetuille ihmisille, jotka ymmärtävät jo englantia, joten heidän välineensä voivat olla monimutkaisia ja siksi turhauttavia henkilöille, joilta puuttuu perusosaaminen. DM words on tehty helpoksi käyttää kaikille.