ทำไมต้องเป็น DM ?

DM words (พจนานุกรมที่มีถึง 1,000 คำ) ได้ถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน ให้กับรัฐ, บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องดูแลเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวและความต้องการในชีวิตประจำวันสำหรับกลุ่มคนอพยพทุกประเภท.

 

ปัญหาของการย้ายถิ่นฐานที่อยู่

ผู้คนต่างประสบปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสำหรับคนบางส่วน เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ การเรียนรู้ภาษาใหม่เป็นขั้นตอนหลักในการทำความเข้าใจถึงการต้องบูรณาการเข้ากับสังคมที่ย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ ดังนั้น พจนานุกรมของเราจะช่วยคนกลุ่มนี้ให้เข้าใจภาษาใหม่ได้ง่ายขึ้น และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พวกเขาได้ประสบพบเจอขณะที่อยู่ในช่วงปรับตัว

โดยทั่วไปแล้ว เหตุผลหลักที่ย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ คือ ความต้องการที่จะหางานใหม่ และช่วยบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องจัดการดูแลคนงานต่างชาติ การที่ต้องสื่อสารกับคนเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคอย่างมาก เรามีความพยายามในการจัดหาเคล็ดลับที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแก้ปัญหาและเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับทุก ๆ คน

เราได้ออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ทุกคนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ภาษาใหม่ที่อาจจะใช้เวลายาวนาน และพัฒนาความสามารถในการสื่อสารต่าง ๆ จนถึงตอบสนองความต้องการของพวกเขา เราคาดหวังว่าทุก ๆ คนจะสามารถเข้าถึงความรู้ขั้นพื้นฐานในภาษาที่เลือกเรียน

 

กลุ่มเป้าหมาย

จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น กลุ่มเป้าหมายหลักของเรา คือ ผู้อพยพที่ย้ายถิ่นฐานไปยังต่างประเทศ เพื่ออยู่อาศัย, ทำงาน, เรียนต่อ หรืออื่น ๆ เราเชื่อว่าระบบของเราสามารถเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างหลากหลาย และเราสามารถพิสูจน์ได้จากตัวอย่างการค้นคว้าของเรา

อ้างอิงจากการค้นคว้า ชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานไปยังต่างประเทศเพื่อทำงานหรือเรียนต่อ พวกเขาไม่มีความพยายามในการที่จะเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นเลย พวกเขาถือว่าการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนั้นเพียงพอแล้ว เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานที่ทุกคนพูดได้ จริงอยู่ว่าภาษาอังกฤษมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็จะทำให้พวกเขาขาดความตั้งใจในการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น การขาดความตั้งใจจะทำให้เป็นอุปสรรคในการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ และ DM words มีความต้องการที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปให้ได้

คุณสมบัติและสถิติ

เครื่องมือต่าง ๆ ของเราสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ตามความต้องการที่เหมาะสม เราได้จัดหาเนื้อหาที่เหมาะสมแก่ทุกคน เราเฟ้นหาคำศัพท์และรูปแบบประโยคที่มีประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยให้ทุกคนได้มีความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้อื่น ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ ระบบค้นหาได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพื่อค้นหาเนื้อหาต่าง ๆ ได้ภายในแค่ไม่กี่คลิ๊ก

พจนานุกรมภาษาประกอบไปด้วยคำศัพท์จำนวน 1,000 คำ และจำนวนประโยค 300 ตัวอย่าง รวมถึงบทเรียนต่าง ๆ ถึง 33 บท ซึ่งถูกแบ่งออกได้เป็น 7 สาระสำคัญ ปัจจุบันนี้ DM words ได้ทำการแปลบทเรียนถึง 24 ภาษา คุณสามารถสลับเรียนภาษาต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของคุณ ผู้ใช้งานสามารถหาข้อมูลจากภาษาแม่ของตนเองและภาษาที่ต้องการเรียนรู้ได้

 

เปรียบเทียบ

DM words ถูกออกแบบการใช้งานสำหรับคนที่ไม่เคยมีความรู้ทางภาษาที่สองมาก่อนเลย และสำหรับคนที่พอมีความรู้ขั้นพื้นฐานมาบ้างแล้วและต้องการจะเรียนรู้เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการการเรียนรู้ภาษารายอื่น ๆ ได้ออกแบบการใช้งานให้สำหรับคนที่มีความรู้มาก่อนแล้ว โดยเฉพาะคนที่มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เครื่องมือของผู้ให้บริการรายอื่นประกอบไปด้วยกลุ่มคำถาม-ตอบที่ยากจะเข้าใจ เพราะว่าคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนจะสับสนมาก DM words จึงได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สำหรับทุกคน