Deutsch

Polski

Präpositionen - Przyimki

Znajdź łatwy sposób na wyrażanie siebie, używając odpowiednich słów

über

o

gegenüber

przez

danach

po

gegen

przeciw

mit

wzdłuż

um

wokół

bei

w

bevor

przed

darunter

pod

an

obok

neben

poza

zwischen

pomiędzy

darüber

poza

bei

przez/przy

trotz

mimo

während

podczas

usser

z wyjątkiem

für

dla

von

z

in

w

drinnen

w środku

gegenüber

na przeciw

raus

poza

draußen

na zewnątrz

vorbei

obok

seit

od

durch

przez

zu

do

mit

z

ohne

bez

 1. Präpositionen

  Przyimki

 2. Ich treffe sie morgen bei der Arbeit.

  Zobaczę się z nią jutro w pracy.

 3. Sie können nur mit dem Zug dorthin fahren.

  Możesz się tam dostać jedynie pociągiem.

 4. Sie haben einen unterschiedlichen Background.

  Oni pochodzą z różnych otoczeń.

 5. Die Schule beginnt im September.

  Szkoła zaczyna się we wrześniu.

 6. Sonntags essen wir Pfannkuchen.

  W niedziele jemy naleśniki.

 7. Die Kinder lieben es, draußen zu spielen.

  Dzieci kochają bawić się na zewnątrz.