Ελληνικά

Polski

Αιτήσεις - Formularze

Wypełnij formularz używając odpowiednich zwrotów

δήλωση

aplikacja

Όνομα

imię

Επώνυμο

nazwisko

Γενέθλια

data urodzenia

Τόπος

miejsce

Ημερομηνία

data

υπηκοότητα, ιθαγένεια

obywatelstwo

Δήμος

gmina

αρσενικό

mężczyzna

θηλυκό

kobieta

ανύπαντρος

kawaler/panna

παντρεμένος

zamężny/zamężna

διαζευγμένος

rozwiedziony/rozwiedziona

ταυτότητα

dowód osobisty

μέχρι, έως

do

έγκυρος

ważny

εκδιδόμενος

wydany

απορρίφθηκε

odrzucony

πρόσκληση

zaproszenie

Υπογραφή

podpis

 1. Δηλώσεις, έντυπα

  Formularze

 2. Που μπορώ να βρω τη δήλωση αίτησης;

  Gdzie mogę dostać ten formularz?

 3. Μπορείτε να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας ή να σας τη στείλω μέσω email.

  Możesz go pobrać na naszej stronie internetowej lub mogę wysłać go tobie mailem.

 4. Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.

  Chciałbym złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt.

 5. Έχετε κάνει αίτηση ηλεκτρονικά; Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο μας.

  Czy złożyłeś wniosek online? Możesz wypełnić aplikację online na naszej stronie internetowej.

 6. Όχι, θα την συμπληρώσω σήμερα. Πως μπορώ να κλείσω ραντεβού;

  Nie, wypełnię ją dzisiaj. Jak mogę się umówić na wizytę?

 7. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού καλώντας στην εξυπηρέτηση πελατών ή κάνοντας κράτηση από τον ιστότοπο μας.

  Możesz umówić się na wizytę dzwoniąc na infolinię lub poprzez naszą stronę internetową.

 8. Θα μπορούσατε να μου δώσετε μερικές οδηγίες για το πως να υποβάλω αίτηση;

  Czy mogę prosić o wskazówki dotyczące aplikacji?

 9. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το τρέχον έτος λήγει στα τέλη Φεβρουαρίου και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν τον Μάιο.

  Tegoroczne aplikacje należy złożyć do końca lutego, a wyniki zostaną opublikowane w maju.