Ελληνικά

Türkçe

Αριθμοί - Sayılar

Hesap yapmak işleri yönetmeyi kolaylaştırır

Hide Image

μηδέν

sıfır

ένα

bir

δύο

iki

τρία

üç

τέσσερα

dört

πέντε

beş

έξι

altı

επτά

yedi

οχτώ

sekiz

εννέα

dokuz

δέκα

on

έντεκα

on bir

δώδεκα

on iki

δεκατρία

on üç

είκοσι

yirmi

εικοσιένα

yirmi bir

τριάντα

otuz

σαράντα

kırk

πενήντα

elli

εκατό

yüz

διακόσια

iki yüz

διακόσια πενήντα τέσσερα

iki yüz elli dört

χίλια

bin

δύο χιλιάδες

iki bin

δύο χιλιάδες δεκαοχτώ

iki bin on sekiz

 1. Αριθμοί

  Sayılar

 2. Μπορείτε να μετρήσετε στα φινλανδικά;

  Fince sayabilir misin?

 3. Ναι, μπορώ να μετρήσω στα φινλανδικά.

  Evet, Fince sayabilirim.

 4. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας αριθμός;

  En sevdiğin numara hangisi?

 5. Ο αγαπημένος μου αριθμός είναι το 7.

  En sevdiğim numara 7.