English

Polski

School - Szkoła

Przyszłość społeczeństwa zależy od dobrego systemu edukacji

book

książka

notebook

zeszyt

pen

długopis

rubber

gumka

bag

torba

class

klasa

lesson

lekcja

exam

sprawdzian

writing

pisanie

reading

czytanie

evaluation

ewaluacja

pupil

uczeń

teacher

nauczyciel

assistant

asystent

primary school

szkoła podstawowa

high school

liceum

adult school

szkoła dla dorosłych

university

uniwersytet

entrance exam

egzamin wstępny

degree

dyplom

research

badanie

canteen

stołówka

library

biblioteka

game

gra

toy

zabawka

daycare center

przedszkole

Subjects

Przedmioty

mathematics

matematyka

physics

fizyka

chemistry

chemia

biology

biologia

geography

geografia

psychology

psychologia

history

historia

science

nauki ścisłe

physical education

wychowanie fizyczne

 1. School

  Szkoła

 2. What time do you go to school?

  O której godzinie idziesz do szkoły?

 3. Usually, we start at seven.

  Zwykle zaczynamy o siódmej.

 4. When is the next exam?

  Kiedy jest następny sprawdzian?

 5. The next exam is in two weeks.

  Następny sprawdzian jest za dwa tygodnie.

 6. How is the education system in Finland?

  Jaki jest system edukacji w Finlandii?

 7. The education system in Finland is one of the best in the world.

  System edukacji w Finlandii jest jednym z najlepszych na świecie.

 8. Subjects

  Przedmioty

 9. What are you studying?

  Co studiujesz?

 10. I am studying mathematics.

  Studiuję matematykę.

 11. Do you prefer physics or chemistry?

  Wolisz fizykę czy chemię?

 12. I love science, but I prefer chemistry.

  Uwielbiam nauki ścisłe, ale preferuję chemię.