English

Polski

Online - Online

Świat cyfrowy zmienił nasz sposób życia

Hide Image

order

zamówienie

purchase

zakup

payment

zapłata

shopping card

koszyk

credit card

karta kredytowa

register

zarejestrować się

sign in

zalogować się

return

zwrot

delivery

dostawa

tracking

śledzenie

sale

wyprzedarz

offer

oferta

discount

zniżka

size

rozmiar

accept

zaakceptować

expenses

wydatki

address

adres

check

sprawdzić

choose

wybrać

privacy

prywatność

support

wsparcie

confirmation

potwierdzenie

subscribe

subskrybować

newsletter

newsletter

 1. Online

  Online

 2. I would like to use my shopping card online but i don't know how.

  Chciałbym użyć karty do płacenia online ale nie wiem jak.

 3. You should only enter your full name and the numbers of your card and validate.

  Powinieneś wpisać swoje imię, nazwisko, numer karty i potwierdzić.

 4. You have to register first if you want to pay by credit card, would you like to do so?

  Musisz się zarejestrować, aby zapłacić kartą kredytową. Czy chciałbyś to zrobić?

 5. Yes please, thank you.

  Tak, proszę. Dziękuję.

 6. As a client you will receive our newsletter by email, would you accept this?

  Jako klient będzie Pan/Pani otrzymywać nasz newsletter na email. Czy zgadza się Pan/Pani na to?

 7. Yes, I am very interested in your products.

  Tak, jestem zainteresowany waszymi produktami.

 8. Can I order and pay now?

  Czy mogę złożyć zamówienie i zapłacić teraz?

 9. Yes sure, please fill in this paper.

  Oczywiście, proszę wypełnić ten formularz.