English

Polski

Business - Biznes

Spełnij swoje marzenia, dając z siebie wszystko

Hide Image

company

firma

trade

handel

contract

kontrakt

business plan

plan biznesowy

business id

legitymacja biznesowa

business card

karta biznesowa

pricing

cena

bill

rachunek

rate

stawka

cash

gotówka

receipt

rachunek

bookkeeper

księgowy/a

salary

wynagrodzenie

sales

sprzedaż

turnover

obrót

payslip

wypłata

customer service

obsługa klienta

presentation

prezentacja

benefit

korzyść

capacity

zdolność

growth

wzrost

loan

kredyt

adviser

doradca

seminar

seminarium

secretary

sekretarka

transfer

przelew

guarantee

gwarancja

deposit

depozyt

meeting

spotkanie

financial statements

wyciąg bankowy

 1. Business

  Działalność gospodarcza

 2. Do you know how to register a new business?

  Czy wiesz jak zarejestrować nową działalność gospodarczą?

 3. Yes, the easiest way is to do it online, on the official website.

  Tak, najłatwiej zrobić to online na oficjalnej stronie.

 4. Do you have a business plan?

  Czy posiadasz plan biznesowy?

 5. Yes, I do. We have worked together on it with my partner.

  Tak, stworzyliśmy go razem z wspólnikiem.

 6. What is the value of your company?

  Jaką wartość ma twoja działalność?

 7. My business has a big potential for growth.

  Moja działalność ma duży potencjał na rozwój,

 8. Are you working for a startup company?

  Czy pracujesz dla startupu?

 9. Yes, currently we are developing a new digital game.

  Tak, obecnie tworzymy nową grę cyfrową.

 10. When will the seminar be held this year?

  Kiedy odbędzie się tegoroczne seminarium?

 11. It will be held on April 4th, 5th and 6th.

  Seminarium odbędzie się 4, 5 i 6 kwietnia.