Español

Türkçe

Directions - Talimatlar

Takip etmek istediğiniz doğru yolu bulun

straight

düz

right

sağ

left

sol

front

ön

behind

arka

up

yukarı

down

aşağı

above

üzerinde

under

altında

near

yakın

far

uzak

next

sonraki

previous

önceki

here

burada

there

orada

round

yuvarlak

north

kuzey

south

güney

west

batı

east

doğu

  1. Talimatlar

  2. Havalimanına en kısa yol hangisi?

  3. Havalimanına en kısa yol merkezi tren istasyonundan trenledir.

  4. İşletmeniz nerede bulunuyor?

  5. İşletmem belediye binasının sağ tarafında bulunuyor.