فارسی

Polski

فرم ها - Formularze

Wypełnij formularz używając odpowiednich zwrotów

درخواست

aplikacja

نام

imię

نام خانوادگی

nazwisko

تاریخ تولد

data urodzenia

محل زندگی

miejsce

تاریخ

data

تابعیت

obywatelstwo

شهر

gmina

مرد

mężczyzna

زن

kobieta

مجرد

kawaler/panna

متاهل

zamężny/zamężna

مطلقه

rozwiedziony/rozwiedziona

شماره ملی

dowód osobisty

تا

do

اعتبار

ważny

صادر شده

wydany

مردود

odrzucony

دعوت نامه

zaproszenie

امضاء

podpis

 1. فرم ها

  Formularze

 2. فرم درخواست را از کجا می توانم تهیه کنم؟

  Gdzie mogę dostać ten formularz?

 3. شما می توانید از وب سایت ما دانلود کنید یا من می توانم از طریق ایمیل آن را بفرستم

  Możesz go pobrać na naszej stronie internetowej lub mogę wysłać go tobie mailem.

 4. من می خواهم درخواست مجوز اقامت بدهم

  Chciałbym złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt.

 5. آیا شما به صورت آنلاین درخواست دادید؟ شما می توانید فرم آنلاین را در وب سایت ما تکمیل کنید

  Czy złożyłeś wniosek online? Możesz wypełnić aplikację online na naszej stronie internetowej.

 6. نه، من فرم را امروز تکمیل می کنم، چطور می توانم یک قرار ملاقات داشته باشم؟

  Nie, wypełnię ją dzisiaj. Jak mogę się umówić na wizytę?

 7. از طریق تماس یا بخش خدمات مشتریان یا ثبت نام در وب سایت ما، یک قرار ملاقات تنظیم کنید

  Możesz umówić się na wizytę dzwoniąc na infolinię lub poprzez naszą stronę internetową.

 8. می توانید دستورالعمل چگونگی ثبت نام را برای من بفرستید؟

  Czy mogę prosić o wskazówki dotyczące aplikacji?

 9. زمان درخواست برای امسال، در پایان ماه فوریه پایان می یابد و نتایج نیز در ماه مه اعلام می شوند.

  Tegoroczne aplikacje należy złożyć do końca lutego, a wyniki zostaną opublikowane w maju.