Suomi

Español

Verbit - Verbs

Talk easy using common words in communication

Hide Image

neuvoa

to advise

sallia

to allow

hakea

to apply

kysyä

to ask

tuoda

to bring

odottaa

to buy

soittaa

to call

voida

to can

tulla

to come

laskea

to count

itkeä

to cry

juoda

to drink

ajaa

to drive

syödä

to eat

tuntea

to feel

tapella

to fight

unohtaa

to forget

saada

to get

antaa

to give

mennä

to go

arvioida

to guess

kuulla

to hear

suudella

to kiss

tietää

to know

opetella

to learn

lähteä

to leave

asua

to live

katsoa

to look

rakastaa

to love

tehdä

to make

merkitä

to mark

täytyy

to must

tarvita

to need

maksaa

to pay

pelata

to play

julkaista

to publish

lukea

to read

muistaa

to remember

sanoa

to say

etsiä

to search

nähdä

to see

myydä

to sell

lähetä

to send

pitäisi

to should

laulaa

to sing

hymyillä

to smile

hymyillä

to speak

jäädä

to stay

opiskella

to study

ottaa

to take

ajatella

to think

ymmärtää

to understand

kävellä

to walk

haluta

to want

kirjoittaa

to write