Suomi

Soomaali

Ku soo dhawow inaad waxbarto
Finnish

Opi kieli


© 2021 DM words