Học 1000 từ vựng

Chúng tôi tin rằng học 1000 từ và sử dụng trong những câu đơn giản có thể giúp ích để vượt qua nỗi sợ giao tiếp ngoại ngữ trong đời sống hàng ngày. DM words mang lại từ điển vô cùng đặc biệt, hữu ích cho những người nhập cư trên toàn thế giới. Từ điển bao gồm 1000 từ và 300 câu gói gọn trong 33 chương và chia thành 7 mục.

Hiện tại, từ điển của chúng tôi đã được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ. Để hiểu về cách thức hoạt động của từ điển, hãy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn học.