Nederlands

Português

Voorzetsels - Preposições

Encontra uma forma fácil de te expressares ao utilizar as palavras certas

over

sobre

tegenover

através de

na

depois

tegen

contra

langs

juntamente

rond

em volta

op

no(a); em

voor

antes

onder

abaixo

naast

ao lado

naast

além de

tussen

entre

voorbij

além

door

por

ondanks

apesar

tijdens

durante

behalve

exceto

voor

para

van

de

in

em

binnen

dentro

tegenovergesteld

oposto

uit

fora

buiten

fora

voorbij

passado

sinds

desde

door

através

tot

para

met

com

zonder

sem

 1. Voorzetsels

  Preposições

 2. Ik zie haar morgen op het werk.

  Vou encontrar-me com ela no trabalho amanhã.

 3. Je kunt er alleen met de trein heen.

  Só podes ir para lá de comboio.

 4. Ze komen van verschillende achtergronden.

  Eles vêm de circunstâncias diferentes.

 5. De school begint in september

  A escola começa em Setembro.

 6. Op zondag eten we pannenkoeken.

  Aos domingos nós comemos panquecas.

 7. De kinderen houden ervan om buiten te spelen.

  Os miúdos adoram brincar lá fora.