Norsk

Español

Skjemaer - Forms

Fill in an application form by using appropriate terms

applikasjon

solicitud

fornavn

nombre

etternavn

apellido

fødselsdag

fecha de nacimiento

plass

lugar

dato

fecha

statsborgerskap

nacionalidad

kommune

municipalidad

hann

hombre

hunn

mujer

enkelt

soltero

gift

casado

skilt

divorciado

personlig ID

carnet de identidad

før

hasta

gyldig

valido

utstedt

emitido

nektet

rechazado

invitasjon

invitación

signatur

firma

 1. Skjemaer

  Formulario

 2. Hvor kan jeg få søknadsskjemaet?

  Donde puedo encontrar el formulario?

 3. Du kan laste den ned fra nettstedet vårt, eller jeg kan sende det til deg via e-post.

  Te lo puedes descargar en nuestra página web o the lo puedo enviar por email.

 4. Jeg vil søke om oppholdstillatelse. Har du søkt på nettet?

  Me gustaría solicitar el permiso de residencia.

 5. Du kan fylle ut søknaden online på nettstedet vårt.

  Has hecho la solicitud en línea? Puedes rellenar la solicitud en línea en nuestra página web.

 6. Nei, jeg skal fylle den i dag. Hvordan kan jeg få en avtale?

  No, la rellenaré hoy. Como puedo solicitar una cita?

 7. Du kan få en avtale ved å ringe kundeservice eller bestille fra nettstedet vårt.

  Puedes sacar cita llamando a nuestro número de atención al cliente o a través de nuestra página web.

 8. Kan du gi meg noen instruksjoner om hvordan jeg søker?

  Podrías explicarme como rellenar la solicitud?

 9. Søknadsperioden for dette året avsluttes innen utgangen av februar og resultatene vil bli publisert i mai.

  El período de solicitud de este año termina en Febrero y los resultados serán publicados en Mayo.