Norsk

Español

Konstruksjon - Construction

Help yourself to make everything easy and useful

hjelm

helmet

hammer

hammer

spiker

nail

skuffe

shovel

planke

plank

tre

wood

sag

saw

rør

tube

jern

iron

teip

tape

metalltråd

wire

tak

roof

balkong

balcony

vegg

wall

fasade

facade

maleri

painting

malings rulle

paint roller

gips

plaster

snekker

carpenter

renovering

renovation

riving

demolition

underleverandør

subcontractor

herre

master

betong

concrete

sand

sand

heis

elevator

trillebår

wheelbarrow

jackhammer

jackhammer

stillas

scaffolding

stige

ladder

kran

crane

bulldozer

bulldozer

lastebil

truck

oppvarming

heating

elektrisitet

electricity

arbeidsredskaper

working tools

 1. Konstruksjon

 2. Hva er de grunnleggende reglene i byggefeltet?

 3. Bruk av hjelm og vernesko er obligatorisk.

 4. Hva må jeg gjøre nå?

 5. Deretter jobber du med fasade.

 6. Har du arbeidserfaring innen byggfeltet?

 7. Jeg har jobbet i to år i et privat selskap.

 8. Kan jeg gå hjem etter at jeg er ferdig med denne oppgaven?

 9. Du må sjekke arbeidsverktøyene før du reiser.

 10. Hva synes du om tilstanden til denne bygningen?

 11. Denne bygningen trenger total riving, men likevel må vi vurdere risikoen.