Norsk

Italiano

Skole - Scuola

The future of a society is based on a good education system

bok

libro

notisbok

quaderno

ganske

penna

gummi

gomma

bag

borsa

klasse

classe

lekse

lezione

eksamen

esame

skriving

scrivere

lesning

leggere

evaluering

esame

elev

studente

lærer

insegnante

assistent

assistente

grunnskole

scuola elementare

videregående skole

scuola superiore

voksen skole

scuola per adulti

universitet

università

inntakseksamen

entrance exam

grad

degree

undersøkelser

research

kantine

canteen

bibliotek

library

spill

game

Klær

toy

barnehage

daycare center

Emner

Subjects

matematikk

mathematics

fysikk

physics

kjemi

chemistry

biologi

biology

geografi

geography

psykologi

psychology

historie

history

vitenskap

science

kroppsøving

physical education

 1. Skole

  Scuola

 2. Når går du til skolen?

  A che ora vai a scuola?

 3. Vanligvis begynner vi klokka sju.

  Di solito iniziamo alle sette.

 4. Når er neste eksamen?

 5. Neste eksamen er etter to uker.

 6. Hvordan er utdanningssystemet i Finland?

 7. Utdanningssystemet i Finland er et av de beste i verden.

 8. Emner

 9. Hva er det du studerer?

 10. Jeg studerer matematikk.

 11. Foretrekker du fysikk eller kjemi?

 12. Jeg elsker vitenskap, men jeg foretrekker kjemi.