Polski

Deutsch

Przymiotniki - Adjektive

Lerne, Dinge, die du täglich verwendest, richtig zu vergleichen.

Hide Image

dobry/a/e

gut

zły/a/e

schlecht

duży/a/e

groß

mały/a/e

klein

długi/a/e

lang

wysoki/a/e

hoch

niski/a/e

kurz

piękny/a/e

wunderschön

brzydki/a/e

hässlich

słodki/a/e

süß

słony/a/e

salzig

gruby/a/e

dick

chudy/a/e

dünn

szybki/a/e

schnell

wolny/a/e

langsam

zdrowy/a/e

gesund

twardy/a/e

fest/hart

słaby/a/e

schwach

ciężki/a/e

schwer

miękki/a/e

weich

zamknięty/a/e

geschlossen

przyjacielski/a/e

freundlich

bogaty/a/e

reich

biedny/a/e

arm

szczęśliwy/a/e

fröhlich

 1. Przymiotniki

  Adjektive

 2. Język francuski jest bardzo piękny.

  Die französische Sprache ist sehr schön.

 3. Wifi w tej bibliotece jest bardzo wolne.

  Das WLAN in dieser Bibliothek ist sehr langsam.

 4. Centrum handlowe wyjątkowo będzie zamknięte przed 20.

  Das Einkaufszentrum wird ausnahmsweise um 20 Uhr geschlossen.

 5. Musisz jeść zdrowo, aby być zdrowym.

  Sie müssen sich gesund ernähren, um gesund zu sein/werden.

 6. Przyjaźni ludzie są cenieni w społeczeństwie.

  Freundliche Menschen werden in der Gesellschaft geschätzt.

 7. Pracowałem bardzo ciężko nad tym projektem.

  Ich habe wirklich hart an diesem Projekt gearbeitet.